Privacy Policy

Persoonlijke gegevens

Echt Gebeurd vzw respecteert uw privacy bij bezoek aan deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Uw gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnumer en emailadres worden enkel gebruikt bij het uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende contacten.

Nieuwsbrieven

Indien u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, zal Echt Gebeurd vzw u deze enkele keren per jaar versturen. Uitschrijven? Gewoon een mailtje sturen. Uw gegevens blijven bij ons en gaan niet verder de wereld in.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens die over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

Websitebezoek

Algemene bezoekgegevens aan deze website bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen

Echt Gebeurd vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Echt Gebeurd vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om uw persoonsgegevens te borgen.

Echt Gebeurd vzw
Madeleine Nieuwlaat
oktober 2020